طراحی وقالب سازی

null

قالب های تزریق ، پرسی ، دایکات ، بادی و ...

تزریق پلاستیک و رنگ آمیزی قطعات

null

تزریق پلاستیک و رنگ

تولید و مونتاژ لوازم خانگی

null

تولید و مونتاژ لوازم خانگی

جدیدترین محصولات ما